TALK TO US דברו אתנו

Have something to say? We would like to hear from you!

יש לכם משהו לאמר לנו?  אנחנו נשמח לשמוע מכם
 

 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Medias מדיה

 "They decided to label us as sex slaves", The Ambash Ladies, by R2DIP,  2018

נשות אמבש: הם החליטו לעשות מאיתנו שפחות מין , 2018
 


Daniel Ambash's Kangaroo Trial, 2017 (in Hebrew, English subtitles)

Kangaroo Trial is a documentary film about an Israeli trial.

What is a "decent society"? Do women, in the State of Israel, have the right to chose their own way of life?

Produced in 2017 by R2DIP, a European Association - thanks to the International Support Committee to the Artist Daniel Ambash and to the International Support Committee to the teenager Israel Ambash - this video raises important questions . It also denounces, with supporting evidences, a trial based on false testimonies violently instigated by the Israeli authorities (police, welfare, prosecutors) along with a media lynching.

Kangaroo Trial, film documentaire, a pour sujet un procès israélien.

Qu'est qu'une "société décente"? Les femmes ont-elles le droit, dans l'État d'Israël, de choisir leur propre mode de vie?

Produite en 2017 par l'association européenne R2DIP - merci au Comité International de Soutien à l'artiste Daniel Ambash et au Comité International de Soutien à l'adolescent Israel Ambash - cette vidéo soulève d'importantes questions . Elle dénonce aussi, preuves à l'appui, un procès fondé sur de faux témoignages violemment incités par les autorités israéliennes (police, services sociaux, procureurs) parallèlement à un lynchage médiatique.


Video of Ambash Ladies invited for a conference in Majdi Forum, Kfar Saba, October 2017


צפה ב-'איך סטיות מיניות של עיתונאים מובילות לשפיכות דמים / נשות אמבש' ב-YouTube

Journalists and police officers personally brought to justice, accused of treachery (revealing defense secrets), corruption, rape, peddle rumors in the Media against the AmbashFamily, before the trial started, without bringing the world proof, YouTube, October 2017

Avant que ne débute le procès, des journalistes et policiers, personnellement mis en cause par la justice, accusés de traitrise ( révélation de secrets défense ), de corruption,  de viols,  colportent des rumeurs dans les Médias contre la famille Ambash sans apporter la moindre preuve, YouTube, Octobre 2017


The Ambash ladies interviewed, in their home, by journalist, Amnon Levy , famous program "True faces" on israeli channel 10, june 2017

Amnon Levi: I'm pinching myself ... So let's start from the beginning... None of you is the first wife. A man proposes to become your partner and he is already married and has more than one wife...
Shiran Ambash : It's really not our story ! Aderet Ambash: We'll stop you right now, it wasn' t at all like this… it was just the opposite !
(Everyone laughs)
Amnon Levi: Poor Daniel, how did he manage with all of you ? …Interesting ! interesting ! and incomprehensible to me ... You are charming, I must admit, and you really don't look like battered women ! ... I wish the phone call will be from who you expect it to be. And that your truth will be the one the Supreme Court will adopt.


22/06/17: Maariv Newspaper photographs & interviews the Ambash Ladies


23/05/17, RADIO 103 FM (MAARIV)

2 Israeli journalists, Dana Spectur & Ran Sanig, interview Shiran Ambash

Should a man living with 6 women get out of prison? Shiran, Daniel Ambash's sixth wife : "They tried to humiliate us calling us slaves". Daniel Ambash has been jailed for six years because he married six women (halachic weddings not civil registered weddings). Shiran Ambash, his sixth wife, claims he is innocent and calls for his release : "We decided to live this way because of love"


Ambash Ladies interviewed on Israeli TV (Aroutz 1), news prime time, July 2016, two weeks before Daniel Ambash's appeal.


Ambash Ladies on TV, Channel 1, 23/3/16
נשות אמבש בערוץ 1 ,  23/3/16

Ambash Ladies: book signing event in the Cinematheque 2016' ב-YouTube
Ambash Ladies: présentation et signature de leur livre à la Cinémathèque, Mars 2016, You tube
פה ב-'השקת הספר של נשות אמבש בסינמטק, you tube


THE AMBASH AFFAIR
THE LYNCHING OF AN INNOCENT

Powerpoint 35’, Amit Davidoff, youtube 2016

L'AFFAIRE AMBASH
LE LYNCHAGE D'UN INNOCENT

Powerpoint 35', Amit Davidoff, youtube 2016

youtube, 2016, משפט אמבש לינץ' על חף מפשע/ חדש מוועידת התמיכה הבינלאומית להוכחת חפותו של דניאל אמבש


קראו לנו "שפחות", סרט קצר, 23 דק' ,2016

"They call us slaves", english subtitles, 23 mn, 2016

In the short documentary film about the Ambash Ladies, They call us slaves , important personalities and professors are involved:

  1. Ambash Ladies/ Professor Boaz Songero,
    Professor Boaz Songero is a leading authority on criminal law. He is the Hed of the Criminal Law & Criminology Department at the College of Law and Business he founded in Ramat Gan, and wrote more then 50 articles : How You Could Land in Jail for Committing no Crime (Haaretz journal, 2014) and several books : Convicting the Innocent- Causes and Solutions (2014), Safety from false convictions (2016)

  2. Ambash Ladies/ Emmanouil Athanasiou,
    Emmanouil Athanasiou is an International Human Right Lawyer, office in Paris and in Athens. He worked in China, in USA : cases of death sentence, in Athens : cases of Syrian refugees

  3. -Ambash Ladies/ Professor Esther Herzog, expert in Social Anthropology and feminist activist.
    Professor Esther Herzog has been denouncing, for the past 20 years, the abuse of power of the Israeli Social Workers: "On behalf of the welfare of children, the worse things are being done to the children" Esther Herzog


Ambash Ladies :  Ilana Ambash interviewed by 124News TV. "30 years you lived with Daniel Ambash, 10 babies and you are forbidden to visit him in jail for the past 6 years? is it true that free and independent journalist of Haaretz interviewed the Ambash Ladies during 10 days and then was forbidden to tell your story ?" satirical video, YouTube,  2017


Ambash Ladies Gag Order, 2016

2016 ,נשות אמבש איסור פרסום


Ambash Ladies: what is " mental slavery "; satirical video, 2016       

נשות דניאל אמבש מסבירות מה זה שבי מנטלי ועבדות מנטלית - סרטון סאטירי

Ambash Ladies: Judge Zaban believes the State witness , " I inserted snakes and cockroaches into my genitals " ; satirical video, 2016                                       

נשות אמבש: השופט צבן האמין לעדת מדינה : "הכנסתי נחשים ועקרבים לאיבר המין שלי" סרטון סאטירי, 2016 יוטיוב.
Rachel Lichtenstein, director of "Israeli Center for victims of Cult" (ICVC-FECRIS) requested to censor / delete from youtube the satirical videos of the Ambash Ladies pretending the copyright belongs to her !

Ambash Ladies: the judgment believes "we ate poop" in "our sadistic cult" ; satirical video, 2016    

נשות אמבש: השופטים מאמינים "שאכלנו קקי בכת הסדיסטית שלנו" סרטון סאטירי, 2016
Rachel Lichtenstein, director of "Israeli Center for victims of Cult" (ICVC-FECRIS) requested to censor / delete from youtube the satirical videos of the Ambash Ladies pretending the copyright belongs to her !

 Ambash Ladies - the crazy sexual lies of ("ed medina") "state prosecutor witness", satirical video, youtube 2016 

נשות אמבש - שיגעון השקרים המיניים של 'עדת המדינה'/ סאטירה/ יוטיוב 2016

Rachel Lichtenstein, director of the Israeli Center for Victims of Cults : " We made up Daniel Ambash's case and received a price for it in the Knesset "; satirical video of Ambash Ladies, 2016

רחל ליכטנשטיין מנהלת כתות איך תפרנו תיק לדניאל אמבש - סרטון סאטירי

Leah Klein Eliav, guardian ad litem, drinks the blood of Daniel Ambash's children, satirical video of Ambash Ladies, 2016   

לאה קליין אליאב אפוטרופא לדין שותה את הדמים של ילדי דניאל אמבש - סרטון סאטירי


Lea klein Eliav, guardian ad litem, dictates her judgment to the juges;  satirical video of Ambash Ladies, 2016

סרטון סאטירי: אפוטרופא לדין עו"ד לאה קליין אליאב מכתיבה פסק דין על ילדי משפ' דניאל אמבש

Leah Klein Eliav, guardian ad litem, persuading Akiva, son of Ilana & Daniel Ambash, that his father is a monster and his mother is a devil ; satirical video of Ambash Ladies, 2016       

עו"ד לאה קליין אליאב אפוטרופא לדין מסבירה לעקיבא הבן של דניאל אמבש - סרטון סטירי

Ambash Ladies:  Aderet Ambash meeting with an Israeli social worker who tries to convince her she is just a brainwashed puppet and a poor victim, satirical video, 2016

נשות דניאל אמבש - פגישה עם עוסית
Rachel Lichtenstein, director of "Israeli Center for victims of Cult" (ICVC-FECRIS) requested to censor / delete from youtube the satirical videos of the Ambash Ladies pretending the copyright belongs to her !

Ambash Ladies: looking for a devoted, honest, lawyer; satirical video, 2016

נשות אמבש בסאטירה על עורכי דין

Azamra Ambash's police investigation; satirical video of Ambash Ladies, 2016

נשות אמבש בחקירת משטרה אזמרה

Aderet Ambash's police investigation; satirical video of Ambash Ladies, 2016

נשות אמבש בחקירת משטרה אדרת

Arab friend from jail of the Ambash ladies

  נשות אמבש חברה ערביה מהכלא


Lisa Wolfus, Jerusalem District Prosecutor, interview: "I am proud of having succeeded to trap D. ( Ambash) in a 26 year jail sentence, anything was good to succeed"; satirical video of Ambash Ladies, 2016

ראיון סאטירי עם פרקליטת מחוז ירושלים ליזו וולפוס שתפרה תיק לדניאל אמבש 26 שנים בכלא

Sagi Ofir, Jerusalem District Prosecutor, interview : "I forced Ambash children to do perjury against their father for the sake of justice",  satirical video of Ambash Ladies, 2016

ראיון סאטירי עם פרקליט מחוז ירושלים התובע אופיר שגיא שתפר תיק לדניאל אמבש 26 שנים בכלא

Ambash Ladies :  B., stepson of Daniel Ambash, invited to lie on Paz Schwartz’s TV show “The lonely soldiers”, channel 10 - satirical video, 2016

נשות אמבש: בנו החורג של דניאל אמבשB , הוזמן לשקר בתכנית הטלויזיה: "חיילים בודדים" של פז שוורץ, ערוץ 10 – סירטון סאטירי, 2016 ֹ

Ambash Ladies in a nightly television program : we are not slaves, the State of Israel gaged us, Daniel is innocent

 

צינור לילה: נשות דניאל אמבש מעלות סרטונים סאטיריים על הרשעת בן זוגן שהואשם בשעבוד מנטלי

Satyrical video, 2016. Ambash Ladies in Mamila; someone is brainwashed?


Ambash Ladies / American Women

נשות אמבש / אמריקאית

Ambash Ladies: Ayala Ason,TV Journalist,  (aroutz 10, Channel 10), presents her report against the Ambash Ladies , satirical video, 2016, Youtube

 

נשות אמבש סאטירה, שישי עם אילה אסון, 2016 יוטיוב
Rachel Lichtenstein, director of "Israeli Center for victims of Cult" (ICVC-FECRIS) requested to censor / delete from youtube the satirical videos of the Ambash Ladies pretending the copyright belongs to her !

Ambash Ladies: Israel Ambash's  experience. What happened to him when he admitted perjury against his father and was "treated", for admitting false testimony, by Dr Tania Sherter, in psychiatric hospital of Eitanim. Satyrical video, August 2016

 

ישראל כיום בטיפול מפוסט טראומה שחווה החל מיום מעצר אביו וכל בני משפחתו ב-4 ליולי 2011 דרך לחץ אלים בחדרי חקירות משטרת ישראל, מכות שוטרים, אלימות ואיומים קשים מעובדי רווחה, ניתוק טוטאלי מכל משפחתו, הסתה מכוונת ואיומים על חיי משפחתו ע"י פרקליטים מושחתים (ליזו וולפוס ושגיא אופיר מפרקליטות מחוז ירושלים) בכוונת זדון ליצירת עדות שקר מפיו להרשעת שווא נגד אביו החף מפשע דניאל אמבש. סדרת הסאטירות שמעלה ישראל ל-youtube הם כחלק מטיפול פסיכודרמה שבו הוא ממחיז את שעבר עליו במציאות מגורמים מושחתים במדינה. במערכון זה ניתן לראות את ד"ר טניה שכטר מבי"ח פסיכיאטרי איתנים מקבלת הוראות מליזו וולפוס פרקליטת מחוז ירושלים לחיסול ישראל אמבש מכיוון שהראה סימנים שבכוונתו לחזור בו מעדותו השקרית נגד אביו שנתן תחת איומים מסיביים ושקרים של הפרקליטים המושחתים שגיא אופיר וליזו וולפוס.

Ambash Ladies : What really irritates people in the lifestyle of the 'Ambash Ladies'? satyrical video, 2016, youtube


Daniel Ambash and Azamra Ambash's son sings "mode ani", 2005


Ambash Ladies :What happened to the children who fought at the beginning for their father and claimed in court Daniel Ambash’s innocence ? 2016

נשות אמבש: מה קרה לילדים שנלחמו על חפותו של אביהם דניאל אמבש? 2016 יוטיוב.
Rachel Lichtenstein, director of Israeli "Center for victims of Cult" (ICVC-FECRIS) requested to censor / delete from youtube the satirical videos of the Ambash Ladies pretending the copyright belongs to her !

Aderet Ambash describes the children's situation after the dismantling of their family, 2016


נשות אמבש בסדרת המערכונים הסאטירים בתגובה לשרשרת כתבות הדיבה שגרמו להרשעת חף מפשע ולחורבן בית משפחת אמבש. פרטים נרחבים,סרטים,סרטונים,realty TV, כתבות, מכתבים, הופעות בלוג ועוד באתר הבינלאומי: WWW.DANIELAMBASH.INFO האישה השניה של דניאל אמבש, היתה נשואה איתו 15 שנים ומיום מעצר המשפחה ב-4 ליולי 2011 העידה לטובתו בחקירות המשטרה ובבית המשפט ונלחמה למען הוכחת חפותו במשך 3 שנים, עד למועד גזר הדין הנפשע ל-26 שנות מאסר; אז החליטה לעזוב, לשלוח שליח לגירושים מס' 7, (סיפור אמיתי) וניתקה קשר עם נשות אמבש ודניאל.

Looking for the 8th husband

Daniel Ambash's second partner, E. (56 years old, 5 children, only 1 child with Daniel Ambash) lived 16 years with him, then she worked for his defense for the 2 years following his arrest., E. was claiming Daniel Ambash is innocent, that she has grate love and recognition for him. (Read her lettrers, rubric: LETTERS AFTER ARREST). In April 2013, E. testified in court as a defense witness. Since July 4th 2011 (day of arrest) till october18th 2013 (day of sentence), 5 out of 6 Ambash Ladies were fighting to clear Daniel Ambash from his charges. One months after Daniel Ambash was sentenced to 26 years in prison, E. divorced and cut all relationships with the 4 other partners: Ilana, Azamra, Aderet, Shiran. Today E. is spreading gossips against Daniel Ambash and his 4 faithful partners, the 'Ambash Ladies'. She is Looking for the 8TH husband.

 

E. la deuxième partenaire de Daniel Ambash (56 ans, 5 enfants dont 1avec Daniel Ambash) a vécu 16 ans avec lui, puis a travaillé à sa défense les 2 ans qui on suivi son arrestation. E.
clamait l'innocence de Daniel Ambash, son amour et sa grande reconnaissance à son égard (Lire ses lettres, rubrique: LETTERS AFTER ARREST). En avril 2013, E. a témoigné comme témoin à décharge. Du 4 juillet 2011(jour de l'arrestation) jusqu'au 18 octobre 2013 (jour de la sentence),  5 sur 6 compagnes Ambash se sont battues pour que Daniel Ambash soit innocenté des accusations portées contre lui. Un mois après la condamnation à 26 ans de prison, E. divorce et rompt toutes relations avec les 4 autres partenaires : Ilana, Azamra, Aderet, Shiran. Aujourd'hui E. se répand en médisances contre Daniel Ambash et les 4 'Ambash Ladies' demeurées fidèles. Elle est En quête du 8ème mari.

E., second partner of Daniel Ambash, interviewed by israeli TV in 2013.  She fought for his defense three years long and left him after the sentence day condemning him to 26 years of jail -You tube

E., deuxième compagne de Daniel Ambash, interviewée par la TV israélienne en 2013, s'est battue pour sa défense durant trois. Elle l'a quitté le lendemain de la sentence le condamnant à 26 ans de réclusion - You tube

צפה ב-'האישה השניה של דניאל אמבש נלחמה שלוש שנים לחפותו ובמתן גזר הדין ל26 שנה נשברה ועזבה...' ב-YouTube
Transcript, E. says: Daniel is convicted but all was sold in advance. They have no evidence, they even say there is no proof and no confession about anything. Everything is invented, they made up false accusations. They jailed an innocent man with a heart and soul full of love. Every one here feels and knows she's a queen. We are independent, look at us ! Everyone chose what she wanted in her own life. How do you explain the fact that after 15 years we are living together, they locked him, tortured him and we were also beaten and tortured. They threw him into a cell and for three weeks we did not know what was going to happen to him. they did shocking things ? What happened when the doctors said : you shouldn'thave survived from your cancer After 3 years I got pregnant, thank God! And we have a very sweet boy To this day he cries, he wants to see his dad, He writes letters to his father… he sends pictures The prison does not let me give any of them to his father, they want to hide the fact he wishes to see him. He was crying and asking why is his father overthere He misses his dad He wants to be with his father He wants to live with him
Transcription, E. dit: Daniel est reconnu coupable mais tout était vendu d'avance. Ils n'ont aucune preuve, ils reconnaissent qu'il n'y a aucune preuve ni aucune confession. Tout est inventé, ils ont fabriqué de fausses accusations. Ils ont incarcéré un innocent avec un coeur et une âme plein d'amour. Chacune d'entre nous, ici, ressent et sait qu'elle est une reine. Nous sommes indépendantes! Regarde-nous. Chacune a choisi ce qu'elle voulait pour sa propre vie. Comment expliquez-vous le fait qu'après 15 ans de vie commune, ils l'enferment, le torturent et nous aussi nous avons été battues et torturées. Ils l'ont jeté dans une cellule et durant 3 semaines nous ne savions rien de ce qui lui arrivait. Ils ont agi de façon très choquante. ...Que s'est-il passé quand les docteurs pronostiquaient que je ne survivrai pas à mon cancer? Et bien, après 3 ans, je suis tombée enceinte, Dieu merci. Et nous avons eu un garçon très doux. Jusqu'à aujourd'hui il pleure et il veut voir son père. Il écrit des lettres à son père... il lui envoie des photos. Mais la prison ne m'autorise pas à les lui remettre. Ils veulent cacher le fait que mon fils désire voir son père. Il pleure et demande pourquoi son père est là-bas. Son père lui manque. Il a envie d'être avec lui. Il veut vivre avec lui.

Shortcuts featuring Daniel קיצורי דרך שמציעה דניאל

A quick overview סקירה מהירה

Family life חיי משפחה


Music & dance מוסיקה וריקודים

Family relationships קשרי משפחה


1990, Rabbi Israel Dov Odesser שנת 1990, רבי ישראל דב אודסר.


Dutch TV,  April 2011 הסרט ההולנדי


Phone call שיחת טלפון


From the album of Daniel Ambash מתוך האלבומים של דניאל אמבש